Brancheorganisatie voor de garnalen

Leden

Een lidmaatschap bij de BO Garnalen voor de vissers loopt via de Producentenorganisaties die lid zijn van de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO). De aangesloten handelaren zijn lid via de Vebega. De aangesloten afslagen zijn lid via NOVA de koepelorganisatie voor de Nederlandse afslagen. Deze constructie is opgezet om de aantallen leden per deelsector in balans te houden. De organisatie per deelsector is een voorwaarde zodat de gemaakte afspraken op het gebied van kwaliteitsmanagement binnen de BO Garnalen succesvol gehandhaafd kunnen worden.

De aangesloten leden via de CVO:
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheergroep Delta Zuid U.A.
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheergroep Texel U.A.
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheergroep West U.A.
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheergroep Wieringen U.A.
Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond U.A.
Coöperatieve Producentenorganisatie voor de Visserij Urk U.A.
Internationale Garnalen Producenten Organisatie Rousant U.A

De aangesloten leden via de Vebega:
Heiploeg International B.V.
Heyco B.V.
J. van Belzen B.V.
Kegge Garnalen B.V.
Klaas Puul B.V.
Mooijer Volendam B.V.
Roem van Yerseke B.V.
W.G. den Heijer & Zn. B.V.

De aangesloten leden via NOVA  zijn:
Zeeuwse Visveiling Breskens
Visafslag Hollands Noorden
Visafslag Urk
Visafslag Stellendam
Visveiling Colijnsplaat
Visafslag Lauwersoog

Bestuur

Het bestuur van de BO Garnalen bestaat uit de volgende bestuursleden:

Guus Pastoor Voorzitter
Johan Nooitgedagt Vicevoorzitter
Hans Luit Penningmeester

Namens aangesloten organisatie Lid Bestuur Plaatsvervanger
Heiploeg International B.V. Hans Luit Dirk Jan Parlevliet
Heyco B.V. Richard den Uyl Nog te benoemen
J. van Belzen B.V. Willem Smit Nog te benoemen
Kegge garnalen B.V. Anton Dekker Johan Baaij
Klaas Puul B.V. Cees Machielsen Nog te benoemen
Mooijer Volendam B.V. Carlo Mooijer Nog te benoemen
W.G. den Heijer & Zn B.V. Gerard den Heijer Nog te benoemen
PO Delta Zuid Job Bout Teun van Dam
PO Texel Maarten Drijver Nog te benoemen
PO Wieringen Gert Jan Wiegman Jan de Haan
PO Nederlandse Vissersbond Johan Nooitgedagt Nog te benoemen
NOVA Teun Visser Nog te benoemen