Brancheorganisatie voor de garnalen

Leden

Een lidmaatschap bij de BO Garnalen voor de vissers loopt via de Producentenorganisaties die lid zijn van de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO). De aangesloten handelaren zijn lid via de Vebega. De aangesloten afslagen zijn lid via NOVA de koepelorganisatie voor de Nederlandse afslagen. Deze constructie is opgezet om de aantallen leden per deelsector in balans te houden. De organisatie per deelsector is een voorwaarde zodat de gemaakte afspraken op het gebied van kwaliteitsmanagement binnen de BO Garnalen succesvol gehandhaafd kunnen worden.

De aangesloten leden via de CVO:
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheergroep Delta Zuid U.A.
Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond U.A.
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheergroep Texel U.A.
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheergroep Wieringen U.A.
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheergroep West U.A.
Coöperatieve Producentenorganisatie voor de Visserij Urk U.A.
Internationale Garnalen Producenten Organisatie Rousant U.A

De aangesloten leden via de Vebega:
Van Belzen B.V.
Heyco B.V.
Klaas Puul B.V.
Roem van Yerseke B.V.
Kegge garnalen B.V.
Heiploeg International B.V.
Foppen Paling en Zalm B.V.
Telson B.V.
Mooijer Volendam B.V.

De aangesloten leden via NOVA  zijn:
Zeeuwse Visveiling Breskens
Visafslag Hollands Noorden
Visafslag Urk
Visafslag Stellendam
Visveiling Colijnsplaat B.V.
Visafslag Lauwersoog B.V.

Bestuur

Het bestuur van de BO Garnalen bestaat uit de volgende bestuursleden:

Guus Pastoor Voorzitter
Johan Nooitgedagt Vicevoorzitter
Hans Luit secretaris/penningmeester

Namens aangesloten organisatie Lid Bestuur Plaatsvervanger
Heiploeg International B.V. Hans Luit Dirk Jan Parlevliet
Klaas Puul B.V. Cees Machielsen Sander van der Berg
Mooijer Volendam B.V. Willem Smit Leo Kloet
Foppen Peter Wiggelinkhuijsen Gerard den Heijer
PO Nederlandse Vissersbond Johan K. Nooitgedagt Maarten Drijver
Nog te benoemen Nog te benoemen
PO Wieringen Gert Jan Wiegman Jan de Haan
PO Delta Zuid Job Bout Adri Mol
NOVA Foort Lokerse Piet Louwerse