Brancheorganisatie voor de garnalen

Leden

Garnalenvissers zijn lid van de BO Garnalen via hun Producentenorganisatie (PO). Deze PO's zijn lid van de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO). De aangesloten handelaren die lid zijn van de BO Garnalen zijn tevens verenigd in de Vereniging ter bevordering van de garnalenhandel (Vebega). De aangesloten afslagen zijn lid van de koepelorganisatie voor de Nederlandse afslagen (NOVA). De koepelorganisaties (CVO, Vebega en NOVA) spelen een belangrijke rol m.b.t. de handhaving van het kwaliteitsmanagement binnen de BO Garnalen.

De aangesloten PO's (tevens leden van de CVO) zijn:
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheergroep Delta Zuid U.A.
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheergroep Texel U.A.
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheergroep West U.A.
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheergroep Wieringen U.A.
Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond U.A.
Coöperatieve Producentenorganisatie voor de Visserij Urk U.A.
Internationale Garnalen Producenten Organisatie Rousant U.A

De aangesloten handelaren (tevens leden van Vebega) zijn:
Heiploeg International B.V.
Heyco B.V.
J. van Belzen B.V.
Kegge Garnalen B.V.
Klaas Puul B.V.
Mooijer Volendam B.V.
Roem van Yerseke B.V.
W.G. den Heijer & Zn. B.V.

De aangesloten afslagen (allen tevens lid van het NOVA) zijn:
Zeeuwse Visveiling Breskens
Visafslag Hollands Noorden
Visafslag Urk
Visafslag Stellendam
Visveiling Colijnsplaat
Visafslag Lauwersoog

Bestuur

Voorzitter: dhr. Guus Pastoor
Uitvoerend secretaris: mevr. Paulien Prent

Het bestuur van de BO Garnalen bestaat uit de volgende bestuursleden:

Namens aangesloten organisatie Lid Bestuur Plaatsvervanger
Heiploeg International B.V. Hans Luit (uitvoerend penningmeester) Dirk Jan Parlevliet
Heyco B.V. Richard den Uyl Nog te benoemen
J. van Belzen B.V. Willem Smit Nog te benoemen
Kegge garnalen B.V. Johan Baaij Anton Dekker
Klaas Puul B.V. Cees Machielsen Johan Molenaar
Mooijer Volendam B.V. Carlo Mooijer Nog te benoemen
W.G. den Heijer & Zn B.V. Gerard den Heijer Nog te benoemen
PO Delta Zuid Job Bout Teun van Dam
PO Texel Maarten Drijver Nog te benoemen
PO Wieringen Gert Jan Wiegman Jan de Haan
PO Nederlandse Vissersbond Johan Nooitgedagt (uitvoerend vice-voorzitter) Nog te benoemen
NOVA Teun Visser Nog te benoemen