Brancheorganisatie voor de garnalen

De BO Garnalen

In november 2015 is de Brancheorganisatie voor de garnalen (BO Garnalen) opgericht. De BO Garnalen is een sector brede organisatie waar alle geledingen van de garnalensector bij betrokken zijn. De aangesloten leden van de BO Garnalen zijn de Producentenorganisaties, de afslagen en de handelaren/verwerkers. De BO Garnalen benadrukt met haar organisatie de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de verschillende schakels in de keten.

Doelstelling

De BO Garnalen heeft als doelstelling om de kwaliteit van de Noordzeegarnalen (Crangon crangon) te borgen door de keten heen. Daarnaast streeft de BO Garnalen ernaar om de Noordzeegarnaal publiekelijk onder de aandacht te brengen als een kwalitatief en duurzaam product. Ook de borging van duurzaamheid gebeurt door de gehele keten heen. De pijlers van de BO Garnalen richten zich daarom op kwaliteit en duurzaamheid. Naast deze doelstellingen is ook het behartigen van de belangen van de garnalensector een onderdeel van de BO Garnalen. Om deze doelstellingen te bereiken maakt de BO Garnalen gezamenlijke afspraken die sector breed nageleefd moeten worden.