Brancheorganisatie voor de garnalen

Controle

garnalen

Sinds 1 april 2017 is de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) gestopt met de controle op de handelsnormen. Er wordt nog steeds gekeken naar voedselveiligheid, de inrichting van de zeefinstallatie en het zeefproces wordt echter niet meer bekeken. Tot 1 april 2017 waren er altijd werknemers van de NVWA aanwezig bij de afslagen om de controles uit te voeren. Deze vorm van toezicht is nu veranderd in toezicht op toezicht. Aangezien de BO Garnalen het noodzakelijk acht dat controle op de zeefinrichting van de afslag en het zeefproces uitgevoerd blijft worden in het kader van duurzaamheid heeft zij besloten om de controle op de handelsnormen uit te laten voeren door een onafhankelijke partij. Deze onafhankelijke controle is daarnaast zeer belangrijk voor het behoud van het MSC certificaat. Binnen de BO Garnalen is afgesproken dat in het kader van duurzaamheid er niet gezeefd wordt met een spijlwijdte van de wettelijk toegestane 6,5 mm maar met een spijlwijdte van 6,8 mm. Hierdoor komen er minder kleine garnalen op de markt. Het controleplan waarin alle punten staan beschreven waaraan voldaan moet worden is toegankelijk via de documentenpagina (via deze link). Ook de procedure bij niet-naleving van de afspraken en het sanctiebeleid zijn daar te vinden.